Aina Kivilande

Pieņem: Alīses ielā 5, Rīgā (“Sajūtu istaba” telpās, pēc iepriekšēja pieraksta), +371 22 516 440

  • trešdienās 10:00-19:00
  • ceturtdienās 12:00-17:00

Smilšu spēles terapijas metode pieaugušajiem un bērniem ~no 6 gadu vecuma (LSSTB sertifikāts 155/2021).
Klīniskā un veselības psihologa konsultācijas (reģistrēta Latvijas Psihologu reģistrā ar nr.3001356, strādāju supervizora pārraudzībā)


Smilšu spēles terapija pieaugušajiem

Smilšu terapija ir lēns un saudzīgs process. Pieaugušajiem tā būs piemērota tad, ja uzrunā darbs caur simboliem, arhetipiem, sakarību un “kopējās bildes” ieraudzīšana. Tā vietā, lai ar prātu analizētu savas grūtības, iespējams vizuāli ieraudzīt un ļaut ienākt apziņā tam, ko prāts dažkārt ieraudzīt atsakās. Īpaši palīdzoši tas ir gadījumos, kad grūtību cēlonis nav viennozīmīgi saprotams. Caur smilšu bildēm iespējams sarunāties ar savu bezapziņu, ieraudzīt savas patiesās vajadzības un dot tām vietu, piedzīvot savas psihes vienotību.
Smilšu terapija ļauj efektīvi strādāt ar tādām grūtībām kā psihosomatika, trauksme, vientulības sajūta, attiecības ar sevi, vecākiem, partneriem un bērniem, iespējams mazināt depresijas simptomus, celt pašvērtējumu, izstrādāt sarežģītas emocijas u.c.
Smilšu terapija ļauj izteikt piedzīvoto, atbrīvoties no līdzi nestā emocionālā smaguma bez vārdiem un piedzīvot dziedināšanu, ja piedzīvotas tik smagas vai tik agrīnas psiholoģiskas traumas, ka pietrūkst vārdu, lai par tām runātu.
Pārmērīgi runīgam, domu gaitu un fokusu nemitīgi zaudējošam cilvēkam darbs ar simboliem smilšu bildē palīdz koncentrēties un izpaust galveno.


Smilšu terapija bērniem (no ~ 6 gadu vecuma)

Smilšu terapijas metode strādā bezvārdu, neapzinātā līmenī, tādēļ tā ir iedarbīga neatkarīgi no tā, cik labi bērns spēj formulēt vārdos to, ko jūt vai domā. Līdzīgi, kā mazi bērni mācās rotaļājoties, smilšu terapijā process un apstākļi ir mērķtiecīgi organizēti tā, lai veicinātu psihes pašdziedināšanās funkciju. Praksē tas nozīmē, ka bērns drošā vidē piedzīvo sajūtas, attieksmes un uzvedību mainošu pieredzi. Caur smilšu bildēm bērns gan izspēlē savas grūtības, emocijas un attiecības, gan būvē sevi kā individualitāti, gan labāk saprot, apzinās pats sevi.
Smilšu terapija var palīdzēt: ja bērns kā personība izturas neatbilstoši savam bioloģiskajam vecumam, ja bērns ir trauksmains, bailīgs, dusmīgs, raudulīgs, impulsīvs vai citādi pārmērīgi emocionāls, ja bērnam ir traumatiska pieredze (vecāku šķiršanās, tuvinieka nāve, piedzīvota vardarbība, ģimenē ir atkarības vai smagas saslimšanas u.c.), bērnam grūti pieņemt pārmaiņas (jaunpiedzimušu brālīti/māsiņu, pārvākšanos), ja bērnam ir attiecību, psihosomatiskas vai uzmācīgas uzvedības grūtības u.d.c.
Smilšu terapija ir piemērota bērniem aptuveni no 4 gadu vecuma, taču ar tik maziem bērniem es nestrādāju (droši rakstiet un ieteikšu citu kolēģi).


Individuālas psihologa konsultācijas

Tēmu loki:
  • attiecību sarežģījumi
  • psiholoģiskas grūtības: trauksme, nomāktība, stress, dusmas u.c.
  • emociju vadīšana
  • atbalsts attīstības krīzēs un sarežģītos dzīves periodos
  • atbalsts mērķu izvirzīšanā, lēmumu pieņemšanā, karjeras u.c. nozīmīgās izvēlēs
  • pašizziņa, personības izaugsme
  • traumatiska pieredze
  • sadzīvošana ar psihisku saslimšanu

un citas.


Grupu vadīšana

Pašizziņas nodarbības mazām privātām grupām (3-4 cilvēkiem), atbilstoši pasūtītajai tēmai – attiecības, krīzes, konflikti, mērķi, u.tml. Vizuālai ilustrācijai tiek izmantotas metaforiskās asociatīvās kārtis.

Grupu vadīšana maziem darba kolektīviem (līdz 10 cilvēkiem) par pasūtītāja tēmu: komunikācija, stress, trauksme, konflikti, emociju vadīšana, uzņēmuma vērtības un mērķi, komandas izjūta u.tml. Vizuālai ilustrācijai tiek izmantotas metaforiskās asociatīvās kārtis.


Izglītība un tālākizglītība

Ģimenes un pāru psihoterapija

Al-Institut, 90h profesionālās tālākizglītības programma

 

2022

Bērnu tiesību aizsardzība

IKVD, 40h profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

 

2022

Smilšu spēles terapijas metode

Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts

 

2019-2021

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Studiju virziens: klīniskā un veselības psiholoģija

2019-2021

Krīzes intervence, pamatlīmenis

Skalbes

 

2017

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Universitāte

 

2016-2019